แนะนำโครงการ Work & Study in Ireland

เรียนภาษาและฝึกงานที่ต่างประเทศ แนะนำโครงการ Work & Study in Ireland


สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาแล้ว ต้องการไปเรียนภาษาและฝึกงานที่ต่างประเทศ แนะนำโครงการ Work & Study in Ireland โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาและสามารถฝึกงานแบบได้รับผลตอบแทนไปด้วยเป็นระยะเวลา 8 เดือน

นักเรียนสามารถเรียนและฝึกงานแบบได้รับผลตอบแทนในระหว่างเข้าร่วมโครงการ
นักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เต็ม 25 สัปดาห์ตลอดหลักสูตร (เรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
โรงเรียนจะเพิ่มหลักสูตรการเขียน CV/Resume และการสัมภาษณ์งาน พร้อมแนะนำสถานที่ฝึกงานให้นักเรียน 
ระหว่างเรียนเต็มหลักสูตร 6 เดือน นักเรียนสามารถฝึกงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ช่วง Holiday Period สามารถฝึกงานได้ถึง 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ : 02-693 3525-27
Hot line : 084-088 6671-72

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

REGISTER ONLINE

Join us Register now!

Tags: No tags