เรียนภาษาอังกฤษที่ University of California, Irvine

เรียนภาษาอังกฤษที่ University of California, Irvine
เรียนภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับยอดเยี่ยมในแถบตะวันตกของอเมริกา

University of California, Irvine เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Irvine รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นหนึ่งใน 10 วิทยาเขตในระบบมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

2020 Program Dates

 

Tuition

Winter 2020

Spring 2020

Summer 2020

Fall 2020

English Language Programs

10-Week Intensive ESL

$4,500

Jan 8-Mar 19

Apr 1-Jun 11

Jun 24-Sep 3

Sep 30-Dec 10

Application Fee $ 200 (Required, non-refundable)

สมัครกับไอโฟร์กรุ๊ป

ฟรี ค่าดำเนินการ

ฟรี จัดเตรียมแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าพร้อมให้ความช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง

ฟรี ประสานงานกับทางสถาบันในการจัดเตรียมที่พักและจองรถรับที่สนามบิน​

สมัครกับไอโฟร์กรุ๊ปวันนี้ ฟรีค่าดำเนินการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2693-3525-7 และ Hot Lines สายด่วน 084 088-6671-72

REGISTER ONLINE

Join us Register now!

Tags: No tags