get started with

Other Services

WHAT IS

Other Services

ผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel สามารถทำการขอคืนภาษีได้ที่ i4Group

ขอคืนภาษีกับเรา ง่าย รวดเร็วไม่ซับซ้อน
เจ้าหน้าที่ i4Group จะเป็นผู้กรอกข้อมูลการขอคืนภาษีให้ เพียงแค่ท่านต้องนำเอกสารมาส่ง ดังนี้
1. W2 Form ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากนายจ้าง หรือ สลิปเงินเดือนงวดสุดท้าย
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. สำเนาวีซ่า
4. สำเนาบัตรประกันสังคม (Social Security Card)
5. สำเนาแบบฟอร์ม DS-2019
6. ที่อยู่สถานที่ทำงาน , หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ของนายจ้างทั้งหมด แยกระหว่าง First Job และ Second Job ให้ชัดเจน
7. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และ อีเมล์
8. วันที่ท่านเดินทางไปและวันที่เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
1. การขอคืนภาษีที่ i4Group ช่วยดำเนินการให้เป็นการขอคืนภาษีโดยใช้บริการของบริษัทรับทำเรื่องขอคืนภาษี
2. บริษัทรับทำเรื่องขอคืนภาษีจะคิดค่าบริการจากจำนวนยอดภาษีที่เรียก
3. i4Group เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการจัดการขอคืนภาษี
4. หากท่านกรอกข้อมูลผิดพลาดอาจทำให้ได้รับเงินล่าช้า เจ้าหน้าที่ I4Group จะให้ความช่วยเหลือแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้กับทางบริษัทรับทำเรื่องขอคืนภาษีทราบ
5. หากท่านไม่มีสลิปเงินเดือนสุดท้าย, แบบฟอร์ม W-2 หรือ แบบฟอร์ม DS-2019 ท่านยังสามารถยื่นเรื่องขอคืนภาษีได้ บริษัทรับทำเรื่องขอคืนภาษีจะช่วยท่านจัดการเอกสารที่ไม่ครบถ้วนนั้นเอง

วิธีการส่งเอกสาร
1. สแกนเอกสารทั้งหมดส่งทางอีเมล์ info@i4gs.com
2. ถ่ายสำเนาเอกสารแล้วส่งทางไปรษณีย์มาที่
บริษ้ท ไอโฟร์กรุ๊ป จำกัด
P-105 D, 252/193 ชั้น G อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

ข้อมูลควรรู้
• ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA จะ ต้องจ่ายเพียง Federal Income Tax และ State Income Tax เท่านั้น ซึ่งท่านสามารถทำเรื่องขอคืนภาษีที่เสียไปได้ โดยส่วนใหญ่นายจ้างจะเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้ของนักศึกษาทุก ๆ ครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าจ้าง
• การขอคืนภาษี ( Tax Refund) สามารถทำได้ในปีต่อไปหลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการโดยทางนายจ้างจะเป็นผู้ส่งแบบฟอร์ม W-2 (Statement of Income) มาให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
• ปีภาษีของอเมริกาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
• การยื่นรายงานภาษีควรทำก่อนวันที่ 15 เมษายนของปีถัดไป
• ในการยื่นขอคืนภาษีจำเป็นที่จะต้องใช้แบบฟอร์ม W2 ซึ่ง W2 เป็นแบบฟอร์มที่เป็นทางการที่ท่านจะได้รับจากนายจ้างในเดือนมกราคม

บริการรับยื่นขอวีซ่า

ให้คำปรึกษาและรับดำเนินการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่านักเรียน ให้คำแนะนำและช่วยจัดเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อมสำหรับการยื่นขอวีซ่า

บริการของเรา

• กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า
• ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า พร้อมตรวจเช็คให้ก่อนยื่นขอ
• นัดคิวยื่นขอวีซ่า/นัดคิวสัมภาษณ์วีซ่า
• ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่า
• รับเอกสารวีซ่าพร้อมทำการจัดส่งให้หากท่านอยู่ต่างจังหวัด

1. ประเทศที่ให้บริการ

2. Schengen Visa

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ถือกำเนิดมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรปที่อนุญาตให้พลเมืองของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ซึ่งรวมไปถึงการอนุญาตให้เดินทางเป็นการชั่วคราวให้กับผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้นด้วย โดยปัจจุบันประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ ซึ่งมีทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบอย่างหนึ่งคือ วีซ่าเชงเก้นไม่สามารถใช้เข้าประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์ได้

• ออสเตรีย (Austria)
• เบลเยี่ยม (Belgium)
• เช็ก (Czech)
• เดนมาร์ก (Denmark)
• เอสโตเนีย (Estonia)
• ฟินแลนด์ (Finland)
• ฝรั่งเศส (France)
• เยอรมนี (Germany)
• กรีซ (Greece)
• ฮังการี (Hungary)
• ไอซ์แลนด์ (Iceland)
• อิตาลี (Italy)
• ลัตเวีย (Latvia)
• ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
• ลิทัวเนีย (Lithuania)
• ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
• มอลตา (Malta)
• เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
• นอร์เวย์ (Norway)
• โปแลนด์ (Poland)
• โปรตุเกส (Portugal)
• สโลวาเกีย (Slovakia)
• สโลวีเนีย (Slovenia)
• สเปน (Spain)
• สวีเดน (Sweden)
• สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

สามารถสอบถามค่าบริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรา ☎ 084-0886671-72

ประกันเดินทางต่างประเทศ Happy Mile Travel

ประกันเดินทางต่างประเทศใหม่ล่าสุดจากเมืองไทยประกันภัย โดยเลือกประเทศที่เดินทางได้ตามโซน ดังนี้ AEC (ประเทศกลุ่มอาเซียน) , Asia (ประเทศในเอเชียเท่านั้น) และWorldwide/Schengen (ประเทศในยุโรป และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก)

ใหม่ล่าสุดกับประกันเดินทางต่างประเทศ จากเมืองไทยประกันภัย โดยสามารถใช้ยื่นขอวีซ่าได้มี 3 แผนให้เลือก ดังนี้

Lite Plan : ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ คุ้มครองเจ็บป่วยและอุบัติเหตุด้วยราคาเบาๆ

Smart Plan : ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ คุ้มครองเจ็บป่วยและอุบัติเหตุกับความคุ้มครองที่มากขึ้น

Extra Plan : ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ คุ้มครองเจ็บป่วย, อุบัติเหตุและความคุ้มครองที่ครอบคลุมสูงสุดครบถ้วน

 

จุดเด่นของแบบประกัน

 • • เจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิต คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท

 • • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วโลก

 • • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท

 • • ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ทุกแผนความคุ้มครอง หากยื่นวีซ่าไม่ผ่านสามารถขอเงินคืนได้

 • • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ภายใต้การบริการของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.

แผนความคุ้มครอง Lite Plan

เบี้ยประกันเริ่มต้น 160 บาท

(1-4 วัน / AEC)

การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

สูงสุด 5,000,000 บาท

การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

สูงสุด 5,000,000 บาท

 • • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา และค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับภูมิลำเนา 30,000,000 บาท
 • • ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

 

แผนความคุ้มครอง Extra Plan

เบี้ยประกันเริ่มต้น

173 บาท

(1-4 วัน / AEC)

การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ

ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

สูงสุด 5,000,000 บาท

การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

สูงสุด 5,000,000 บาท

การเลื่อน หรือการบอกเลิก

การเดินทาง

สูงสุด 100,000 บาท

 • • ชดเชยความล่าช้าในการเดินทางและการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 50,000 บาท
 • • การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 50,000 บาท
 • • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา และค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับภูมิลำเนา 30,000,000 บาท
 • • ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

รายละเอียดความคุ้มครอง/ราคาเบี้ยประกัน ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ ☎ 084-0886671-72

0
บริการ
0 +
ประสบการณ์
0 %
ความสำเร็จ
0 %
ความพึงพอใจ