เรียนภาษาที่ The University of Auckland New Zealand

เรียนภาษาที่ The University of Auckland New Zealand

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELA) คือสถาบันที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน  100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก และเป็นมหาวทิยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในประเทศนิวซีแลนด์ ELA เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมาย ทั้งหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษระดับวิชาการ ภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรการเรียนการสอนแบบกลุ่ม และหลักสูตรการอบรมครูผู้สอน

สมัครกับไอโฟร์กรุ๊ปวันนี้ ฟรีค่าดำเนินการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2693-3525-7 และ Hot Lines สายด่วน 084 088-6671-72

>> Download เอกสาร

REGISTER ONLINE

Join us Register now!

Tags: No tags