get started with

About Us

IMG_5155

WELCOME TO

iFourGroup

เราคือศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี เราได้รับการไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในต่างประเทศต่างประเทศ กว่า 200 สถาบัน ให้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนของสถาบัน  

นอกจากนี้เรายังได้รับการมอบหมายจากองค์กรแลกเปลี่ยนระดับโลกให้เป็นให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยคัดเลือกนักเรียน/ นักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program), โครงการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Work and Travel in USA Program), โครงการฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกา (Intern/Trainee Program)

SERVICES

แนวทางการให้การบริการ

  • เราพร้อมให้ข้อมูลปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนแม่นยำ และให้คำแนะนำในการเลือกเรียนสถาบันที่ตรง และใกล้เคียงกับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการ ไปศึกษาต่อต่างประเทศให้มากที่สุด พร้อมช่วยเหลือวางแผนการเรียน ในอนาคตให้ต่อเนื่องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

  • เราพร้อมให้การบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการสมัครเรียนต่อสถาบันการศึกษา ต่อต่างประเทศ หลากหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรียนภาษา (Language Course) ทั้งระยะสั้นระยะยาว, หลักสูตรเรียนระดับประกาศนียบัตร (Certificate), หลักสูตรระดับอนุปริญญา (Diploma), หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree), หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Graduate Certificate/Diploma) และหลักสูตรระดับปริญญาโท (Master Degree)

  • เราให้ความสำคัญในการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ ทีมงานพร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
REGISTER ONLINE

Join us Register now!