ข่าวดี! เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA ในช่วง Spring แล้ว

 เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA ประจำปี 2019 ในช่วง Spring Season 

เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่ 5 มีนาคม ถึง 5 กรกฎาคม ปี 2019 สามารถสมัครและจองสิทธิ์ได้แล้ววันนี้
☑ ค่าโครงการรวมค่า SEVIS และ วีซ่าแล้ว รวม 67,590 บาท
☑ จองสิทธิ์โปรโมชั่นราคาพิเศษเพียงแค่ 7,900 บาท และชำระงวดที่ 1 จำนวนเงิน 20,000 บาท เมื่อเริ่มขั้นตอนการทำใบสมัครส่งองค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระเมื่อได้รับยืนยันสถานที่ทำงาน
☑ ราคานี้ไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ